Запрошення на Міжнародну науково-практичну конференцію в Одесі

Шановні колеги!

Національний університет «Одеська юридична академія» та Південний регіональний центр Національної академії правових наук України

запрошують Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Правове життя сучасної України».

Конференція відбудеться 16-17 травня 2013 року в Національному університеті «Одеська юридична академія».

Метою даної конференції є обговорення широкого кола актуальних правових проблем сучасності.

Для участі в науковому заході запрошуються вчені, викладачі, аспіранти, співробітники судових та правоохоронних органів, органів державної влади і місцевого самоврядування як України, так і інших країн.

Пропонуються наступні тематичні напрямки конференції:

 • Філософські основи права та держави
 • Загальнотеоретичні та історичні дослідження держави і права
 • Політичні та соціологічні основи розвитку держави і права
 • Теоретичні та практичні проблеми сучасного конституціоналізму
 • Актуальні проблеми міжнародного публічного права
 • Актуальні проблеми європейського права і порівняльного правознавства
 • Проблеми вдосконалення механізму застосування
 • Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав людини
 • Питання адміністративного права та процесу, фінансового права
 • Правове регулювання трудових та соціально-забезпечувальних відносин
 • Теоретичні та практичні проблеми морської та митної політики сучасної України Інноваційні інформаційні технології в митній справі
 • Актуальні проблеми цивільного права та міжнародного приватного права
 • Методологічне підґрунтя вдосконалення цивільного законодавства
 • Проблеми теорії та практики цивільного процесу
 • Актуальні проблеми господарського права та процесу
 • Економіко-правові передумови удосконалення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу України
 • Інноваційний організаційно-правовий механізм створення та функціонування комунальних пароплавств в Україні
 • Теоретичні та практичні проблеми земельного, аграрного та екологічного права
 • Актуальні питання права інтелектуальної власності та корпоративного права
 • Правові проблеми захисту авторських та суміжних прав від контрафакції, піратства та плагіату
 • Проблеми права інтелектуальної власності та корпоративного права в сучасних умовах Актуальні проблеми кримінального права
 • Наукове обґрунтування підстав диференціації кримінальних правопорушень на кримінальні проступки та злочини
 • Актуальні проблеми кримінально-процесуального права
 • Доказова діяльність суду (судді) у кримінальному процесі
 • Проблеми реалізації норм нового кримінально-процесуального законодавства
 • Роль криміналістики, судової експертизи, судової психології та медицини у забезпеченні судочинства
 • Сучасні проблеми кримінології та кримінально-виконавчого права
 • Правові та інституціональні основи діяльності судових та правоохоронних органів
 • Правозахисна діяльність судів, прокуратури та інших правоохоронних органів в умовах реформування
 • Історичні коріння та розвиток інституту адвокатури в Україні
 • Проблеми сучасної правової лінгвістики та перекладу
 • Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у правовій сфері
 • Юридична психологія та педагогіка в сучасних умовах
 • Юридична журналістика: сучасний стан та перспективи розвитку
 • Актуальні проблеми військової та фізичної підготовки майбутніх юристів

За додатковою інформацією звертайтеся: науково-дослідна частина Національного університету «Одеська юридична академія»,

фахівець Дикий Олег Вікторович, тел. (048) 719-64 -32 Офійний веб-сайт: www.onua.edu.ua E-mail: odesaconf2013@gmail.com