Курглий стіл в Класичному приватному університеті

Класичний приватний університет

Апеляційний суд запорізької області

Запорізький окружний адміністративний суд

Запрошують вчених, аспірантів, докторантів, викладачів та юристів-практиків взяти участь у круглому столі

«Актуальні проблеми сучасного адміністративного права», 

який відбудеться 22 березня 2013 року в Класичному приватному університеті за адресою:

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, ауд. 124 (і поверх головного корпусу).

 

Мета проведення круглого столу:

- зробити доступною для вчених, здобувачів та практичних працівників-юристів інформацію про реалізацію правової реформи у світі та в Україні, вдосконалення юридичної науки, зв’язок теорії і практики, гармонізацію національного законодавства з міжнародним правом, обговорити практичні проблеми адміністративного права;

- сприяти становленню наукових, ділових та особистих контактів між юристами України, розширити уявлення про колег, що займаються спорідненою правовою проблематикою.

Питання для обговорення:

Термінологічні зміни в науці адміністративного права;

Актуальні питання адміністративного судочинства;

Інститут адміністративної відповідальності в умовах сучасної концепції адміністративного права;

Тенденції розвитку інформаційного права в Україні;

Проблеми забезпечення законності в державі: адміністративно-правові аспекти;

Сучасне сприйняття адміністративно-правового статусу суб’єктів владних повноважень;

Перспективи розвитку адміністративного законодавства України;

Адміністративно-правова реформа: напрями подальшого вдосконалення законодавства.

 

 

 

До 10 березня 2013 року надіслати електронною поштою за адресою public_law@ukr.net:

заявку щодо участі у круглому столі;

тези доповіді (до 3 сторінок);

копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску в розмірі:

150 грн. – для учасників круглого столу з наданням збірника тез доповідей;

100 грн. – для аспірантів і здобувачів Класичного приватного університету без надання збірника тез доповідей;

50 грн. – для співробітників Класичного приватного університету;