У Запоріжжі відбудеться міжнародна науково-практична конференція

03 жовтня 2012 року до 20-річчя заснування Класичного приватного університету відбудеться ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми публічного та приватного права».

 

Мета науково-практичної конференції:

- зробити доступною для вчених, здобувачів та практичних працівників-юристів інформацію про реалізацію правової реформи у світі та в Україні, вдосконалення юридичної науки, зв’язок теорії і практики, гармонізацію національного законодавства з міжнародним правом, обговорення практичних проблем публічного права;

- сприяти становленню наукових, ділових та особистих контактів між юристами України та інших держав, розширити уявлення про колег, що займаються спорідненою правовою проблематикою.

Напрями роботи:

• Історичні, теоретико-методологічні та філософські проблеми публічного і приватного права;

• Розвиток конституційного та муніципального права в Україні: досвід, проблеми, перспективи;

• Правове регулювання діяльності органів публічної влади;

• Адміністративно-правова реформа: напрями подальшого вдосконалення законодавства;

• Фінансово-правове регулювання публічних відносин;

• Нормативне забезпечення охорони громадського порядку;

• Застосування норм кримінального та кримінально-процесуального законодавства та їх ефективність;

• Проблеми цивільно-правового забезпечення механізму захисту прав та свобод людини і громадянина;

• Проблеми правового регулювання аграрно-земельних та екологічних відносин;

• Сучасні проблеми та тенденції розвитку господарського права та процесу;

• Реформування соціального законодавства в умовах ринкових відносин.

Запрошуємо взяти участь аспірантів, докторантів, професорсько-викладацький вищих навчальних закладів. Оргкомітет.

Контактні дані:

Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, к. 607-п Класичного приватного університету/

Відповідальний секретар роботи конференції – к.ю.н., доцент Армаш Надія Олексіївна Тел.(факс): (061) 220-58-44, (061) 220-48-08 E-mail: public_law@ukr.net