Запрошення до участі у конференції

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо аспірантів, докторантів, професорсько-викладацький склад взяти участь у міжнародній науково-практичні конференціїАктуальні питання публічного права яка відбудеться 19-20 травня 2011 року в Інституті права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету.

Мета науково-практичної конференції:

- зробити доступною для вчених, студентства та практичних працівників-юристів інформацію про реалізацію правової реформи в світі та в Україні, вдосконалення юридичної науки, зв’язок теорії і практики, гармонізацію національного законодавства з міжнародним правом, обговорення практичних проблем публічного права;

- сприяти становленню наукових, ділових та особистих контактів між юристами України та інших держав, розширити уявлення про колег, що займаються спорідненою правовою проблематикою.

Напрями роботи :

- філософсько-правові і теоретичні аспекти генези публічного права;

- тенденції та напрями формування адміністративно-правової доктрини України;

- державний примус та санкції у публічному праві;

- публічно-приватні засади формування та розвитку трудового права України;

- сучасні тенденції розвитку міжнародного публічного права.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

До 01 КВІТНЯ 2011 року надіслати електронною поштою за адресою conf_kpu2011@ukr.net:

- заявку щодо участі у конференції;

- тези доповіді (до 3 сторінок);

- копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску в розмірі 150 грн. (для учасників конференції з наданням збірника тез доповідей).

Видання збірнику тез доповідей планується до початку конференції.

Контактні дані:

Відповідальний секретар роботи конференції – Здоренко Ольга Сергіївна

Тел.(факс): (061) 220-58-44 (061) 220-48-08 E-mail: conf_kpu2011@ukr.net