Міжнародна наукова конференція в м. Одеса

26 березня 2010 року в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова відбулася Міжнародна наукова конференція присвячена пам’яті доктора юридичних наук, професора Стрельцова Льва Михайловича.

Відкрив конференцію привітальним словом та спогадами про життя і науковий шлях свого батька Льва Михайловича Стрельцова (1918-1979), видатного фахівця, орденоносця, доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри державного і адміністративного права Одеського державного університету, проректор з науково-педагогічної роботи ОНУ ім. І. І. Мечникова доктор юридичних наук, доктор теології, професор, заслужений діяч науки і техніки України Стрельцов Євген Львович.

В ході конференції були визначені та опрацьовані учасниками наступні наукові напрями: Актуальні проблеми національної державності та державного будівництва; Функціонування державних інститутів і розвиток цивільного суспільства; Галузеві проблеми функціонування правової системи.

За результатами конференції опублікован збірник наукових праць:

Проблеми національної державності : матеріали Міжнародної наукової конференції пам’яті доктора юридичних наук, професора Стрельцова Льва Михайловича (1918-1979) (ОНУ ім. І. І. Мечникова, 26 березня 2010 р. ) / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; уклад. : Є. Л. Стрельцов, І. С. Доброход ; за заг. ред. Є. Л. Стрельцова. – Одеса : Астропринт, 2010. – 272 с.