Конкурс на краще видання

Підведені підсумки конкурсу на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України за 2009 рік

У номінації "Наукові видання" перше місце присуджено Негодченку О.В. (ректорові Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктору юридичних наук, професору, заслуженому юристові України, генерал-лейтенанту міліції), Савченку О.І. (заступникові Міністра внутрішніх справ України - начальникові міліції громадської безпеки, генерал-лейтенанту міліції) за монографію "Адміністративні делікти у сфері міграції".

У номінації "Підручники" авторський колектив підручника "Охорона праці в органах внутрішніх справ" у складі Негодченка О.В., Грибана В.Г. (завідувача кафедри філософії та політології ДДУВС, доктора біологічних наук, професора, академіка Академії наук Вищої школи України, заслуженого працівника народної освіти України) посів третє місце.

У номінації "Посібники" перше місце вибороли автори практичного посібника "Правове регулювання взаємодії МВС України та правоохоронних органів зарубіжних країн у сфері протидії злочинності" - Березняк В.Є. (завідувач наукової лабораторії протидії злочинності ДДУВС, майор міліції) і Вербенський М.Г. (заступник Міністра внутрішніх справ України - начальник Головного штабу, генерал-лейтенант міліції). Друге місце у цій номінації посів автор навчального посібника "Педагогіка вищої школи" Ортинський В.Л. (ректор Львівського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор, заслужений юрист України, генерал-лейтенант міліції). У номінації "Навчально-методичні видання" друге місце присуджено авторам навчально-методичного посібника "Кримінальне право (особлива частина): інтерактивні методи навчання" Леню В.В. (заступникові начальника ЗЮІ ДДУВС з наукової роботи, кандидату юридичних наук, доценту), Болдарь Г.Є. (доцентові кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, кандидату юридичних наук), Письменському Є.О. (старшому викладачеві кафедри кримінального права ЛДУВС, кандидату юридичних наук), Старук Ю.О. (викладачу кафедри кримінального права ЛДУВС), Данилевському А.О. (науковому співробітнику науково-дослідної лабораторії з вивчення актуальних проблем кримінального законодавства України та його застосування ЛДУВС, кандидату юридичних наук).