Захист дисертаційних робіт

29 травня 2009 р. пройшов захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у спеціалізованій вченій раді К 08.727.02 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ (Україна, м. Дніпропетровськ).

Успішно захистились:

Дячкін Олександр Петрович, заступник начальника слідчого управління УМВС України на залізничному транспорті.

Тема дисертації: «Кримінально-правова охорона об’єктів електроенергетики та зв’язку» зі спеціальності 12.00.07.

Науковий керівник - доктор юридичних наук, професор Ємельянов В’ячеслав Павлович, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Юридичного інституту Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, доцент Фесенко Євген Володимирович - завідувач кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України; кандидат юридичних наук, професор Андрушко Петро Петрович - професор кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Волох Олександр Костянтинович, викладач кафедри адміністративного права і процесу Київського національного університету внутрішніх справ.

Тема дисертації: «Попередження адміністративних деліктів органами внутрішніх справ» зі спеціальності 12.00.07.

Науковий керівник - доктор юридичних наук, професор Колпаков Валерій Костянтинович, начальник кафедри адміністративного права і процесу Київського національного університету внутрішніх справ.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, доцент Приймаченко Дмитро Володимирович - завідувач кафедри адміністративного та митного права Академії митної служби України; кандидат юридичних наук Мінка Тетяна Павлівна - доцент кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.