Захист у спецраді ДДУВС

14 травня 2009 р. пройшов захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у спеціалізованій вченій раді К 08.727.02 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ (Україна, м. Дніпропетровськ).

Успішно захистились:

Цикалевич Володимир Миколайович, юрисконсульт ТОВ «Європейський правовий союз» .

Тема дисертації: «Охорона громадського порядку органами внутрішніх справ України (адміністративно-правове регулювання) зі спеціальності 12.00.07.

Науковий керівник - кандидат юридичних наук, доцент Сидорчук Леонід Андрійович, проректор з навчально-методичної роботи Київського міжнародного університету.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України Бандурка Олександр Маркович - голова науково-консультативної ради Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності; кандидат юридичних наук, доцент Казанчук Ірина Дмитрівна - доцент кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Харківського національного університету внутрішніх справ.

Чвалюк Андрій Миколайович, науковий співробітник відділу організації наукової роботи Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

Тема дисертації: «Правові основи формування державного бюджету України» зі спеціальності 12.00.07.

Науковий керівник - доктор юридичних наук, професор Савченко Леся Анатоліївна, проректор з наукової роботи Київського міжнародного університету.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України Бандурка Олександр Маркович - голова науково-консультативної ради Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності; кандидат юридичних наук, доцент Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна - доцент кафедри конституційного, адміністративного і фінансового права Хмельницького університету управління і права.