Захист дисертацій

28-29 квітня 2009 року пройшов захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 у спеціалізованій вченій раді К 08.727.02 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ (Україна, м. Дніпропетровськ).

Успішно захистились 28 квітня 2009 року:

Ємець Леонід Олександрович, викладач кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Тема дисертації: «Публічне управління неполітичними об’єднаннями громадян (адміністративно – правове дослідження)» зі спеціальності 12.00.07.

Науковий керівник — доктор юридичних наук, професор Негодченко Олександр Володимирович, ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, доцент Дубко Юрій Валентинович - професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Кримського юридичного інституту Одеського державного університету внутрішніх справ; кандидат юридичних наук, доцент Соколенко Ольга Леонідівна - завідувач кафедри трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Буткевич Сергій Анатолійович, викладач кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Кримського юридичного інституту Одеського державного університету внутрішніх справ.

Тема дисертації: «Адміністративно-правовий статус державного комітету фінансового моніторингу України» зі спеціальності 12.00.07.

Науковий керівник — доктор юридичних наук, доцент Дубко Юрій Валентинович, професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Кримського юридичного інституту Одеського державного університету внутрішніх справ.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Колпаков Валерій Костянтинович - начальник кафедри адміністративного права і процесу Київського національного університету внутрішніх справ; кандидат юридичних наук, доцент Миколенко Олександр Іванович - доцент кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова.

29 квітня 2009 року:

Кириченко Юрій Вікторович, викладач кафедри кримінального права та кримінології Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за викрадення електричної або теплової енергії» зі спеціальності 12.00.08.

Науковий керівник - кандидат юридичних наук, професор Куц Віталій Миколайович, проректор з наукової роботи Національної академії прокуратури України.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Дудоров Олександр Олексійович - професор кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка; кандидат юридичних наук, доцент Кузнецов Віталій Володимирович - доцент кафедри кримінального права Київського національного університету внутрішніх справ.

Клевцов Андрій Олексійович, старший інспектор з особливих доручень Управління по взаємодії з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та іншими органами місцевого самоврядування МВС України.

Тема дисертації: «Звільнення від відбування покарання з випробуванням неповнолітніх за кримінальним законодавством України» зі спеціальності 12.00.08.

Науковий керівник - кандидат юридичних наук, доцент Алфьоров Сергій Миколайович, проректор-начальник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, доцент Савченко Андрій Володимирович - професор кафедри кримінального права Київського національного університету внутрішніх справ; кандидат юридичних наук, доцент Сахнюк Сергій Володимирович - доцент кафедри кримінального права Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету.