Захист Золоторьової М. К.

27 лютого 2009 року успішно захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у спеціалізованій вченій раді К 08.727.02 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (Україна, м. Дніпропетровськ) Золотарьова Марія Карлівна, викладач кафедри загальноправових дисциплін Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Тема дисертаційної роботи «Адміністративно-правовий статус державних податкових інспекцій України» зі спеціальності 12.00.07.

Науковий керівник - доктор юридичних наук, професор Пєтков Сергій Валерійович, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків Класичного приватного університету.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Савченко Леся Анатоліївна - проректор з наукової роботи Київського міжнародного університету; кандидат юридичних наук, доцент Манжула Андрій Анатолійович - начальник кафедри адміністративного права і процесу Кіровоградського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ.