Захист Книги М. М.

20 лютого 2009 р. відбувся успішний захист дисертації Книги Максима Миколайовича – «Примусові заходи медичного характеру як засіб попередження злочинності» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у спеціалізованій вченій раді К 08.727.02 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Науковий керівник – заступник начальника інституту з наукової роботи,Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент Лень Валентин Валентинович.

Офіційними опонентами виступили завідувач кафедри кримінального права та кримінології Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, професор Кальман Олександр Григорович та заступник декана юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат юридичних наук, доцент Бурдін Володимир Миколайович.