Захист у спецраді К 08.727.02

31 жовтня 2008 року у спеціалізованій вченій раді К 08.727.02 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (Україна, м. Дніпропетровськ) пройшов захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Успішно захистився Назаренко Дмитро Олександрович, здобувач кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ.

Дисертація на тему «Кримінальна відповідальність за порушення правил адміністративного нагляду» зі спеціальності 12.00.08.

Науковий керівник - доктор юридичних наук, професор Трубников Василь Михайлович, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Богатирьов Іван Григорович - завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; кандидат юридичних наук, доцент Телефанко Богдан Миколайович - професор кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ.