Захист у спецраді К 08.727.02

26 вересня 2008 року пройшов захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у спеціалізованій вченій раді К 08.727.02 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ (Україна, м. Дніпропетровськ).

Успішно захистились:

Козак Олександра Сергіївна, ад'юнкт кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Дисертація на тему «Звільнення від кримінальної відповідальності» зі спеціальності 12.00.08.

Науковий керівник - доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України Бандурка Олександр Маркович, радник-наставник ректора Київського міжнародного університету.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України Костенко Олександр Миколайович - завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; кандидат юридичних наук Книженко Оксана Олександрівна - доцент кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ.

Костенко Ольга Олександрівна, ад'юнкт Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

Дисертація на тему «Правове регулювання альтернативних систем оподаткування в Україні» зі спеціальності 12.00.07.

Науковий керівник — кандидат юридичних наук, доцент Перепелиця Марія Олександрівна, доцент кафедри фінансового права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Рябченко Олена Петрівна - начальник кафедри адміністративної діяльності ОВС Харківського національного університету внутрішніх справ; кандидат юридичних наук, професор Борець Лариса Василівна - заступник начальника відділу Головного слідчого управління МВС України.