№4, 2014 р.

ЗМІСТ

Розділ І. НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Новини науки

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні засади та практика реалізації правової політики» (Продовження. Початок у №1-3/2014)

VI. Кримінальний процес; оперативно-розшукова діяльність

Анікіна Н.П. Cуд як суб’єкт дoказування за нoвим Кримінальним прoцесуальним кoдексoм України...4

Вигівська Л.В. Щодо проведення оперативної закупки в злочинах про незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.....7

Комашко В.В. Порівняльно-правовий аналіз провадження контрольованої поставки в Україні та інших демократичних країнах......10

Кучинська О.П. Право на те, щоб не піддаватися катуванню або жорстокому, нелюдському чи принижуючому гідність поводженню чи покаранню.........13

Лукин В.М. Сравнительно-правовой анализ института задержания лица по подозрению в совершении уголовного правонарушения по УПК Украины 2012 г..........15

Онофрейчук А.Д. Порівняльно-правовий аналіз оперативно-розшукової діяльності в Україні та інших зарубіжних державах......16

Рябухіна О.А. Деякі питання щодо кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.......19

Степанов Ю.В. Основні підходи до юридичного визначення інформаційного тероризму......21

Шагимуратова З.А. Соотношение конфликта и конфликтной ситуации при проведении допроса..........25

VII. Криміналістика; судова експертиза; судова медицина

Баринов Е.Х. Проблемы методологии при проведении судебно-медицинской экспертизы в гражданском процессе.....27

Иванова А.Р. Криминалистическая характеристика взяточничества а современном этапе.........28

Каплан Е.Э. Особенности применения экспертизы в арбитражном судопроизводстве Российской Федерации..........31

Косухина О.И., Сухарева М.А. Ключевые моменты организации медико-экспертной деятельности......33

Ромодановский П.О., Баринов Е.Х. Вопросы правовой квалификации оказания медицинской помощи.......34

Юсупкадиева С.Н., Баширова А.К. Влияние исходной информации по делу на следственную ситуацию.......36

До уваги науковців

Голина В.В. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника в Украине : монография….40

Коханюк Т.С. Системне тлумачення кримінального закону: монографія…41

Розділ ІІ. НАУКОВА ДУМКА

Дьоменко С.В. Запобіжна діяльність службових та посадових осіб кримінально-виконавчої служби: деякі теоретично-правові питання...42

Лень В.В. Кримінальне законодавство щодо незаконного обігу та позбавлення державних нагород: історичні аспекти......49

 

Посмотреть/Скачать №4, 2014 в PDF