Редакцiйна рада

Редакційна колегія:

Дьоменко С. В. - кандидат юридичних наук, доцент (головний редактор)

Лень В. В. - кандидат юридичних наук, доцент (заступник головного редактора)

Білкун В. В. - кандидат медичних наук, доцент (заступник головного редактора з міжнародних зв’язків)

Зеленкевич Л. П. - магістр соціології (відповідальний редактор)

 

Бех В. П. - доктор філософських наук, професор, академік Української академії політичних наук, заслужений діяч науки і техніки України

Богатирьов І. Г. - доктор юридичних наук, професор

Бостан С. К. - доктор юридичних наук, професор

Дудоров О. О. - доктор юридичних наук, професор

Ємельянов В. П. - доктор юридичних наук, професор

Кучинська О. П. - кандидат юридичних наук, професор

Стрельцов Є. Л. - доктор юридичних наук, професор,  доктор теології, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України

Тихий В. П. - доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, заслужений працівник народної освіти України

Василевич В. В. - кандидат юридичних наук, доцент

Гугнін Е. А. - кандидат соціологічних наук, доцент

Самойленко Г. В. - кандидат юридичних наук, доцент

Титаренко О. О. - кандидат юридичних наук, доцент

 

Міжнародна редакційна рада:

Бучукурі К. М. - доктор юридичних наук (Республіка Грузія, Тбілісі)

Іванніков І.А. - доктор юридичних наук, доктор політичних наук, професор (Російська Федерація, Ростов-на-Дону)

Калманов Г. Б. - доктор юридичних наук, професор (Російська Федерація, Москва)

Кожокару Р. Г. - кандидат юридичних наук (Республіка Молдова, Кишинеу)

Ломтев С. П. - доктор юридичних наук, професор (Російська Федерація, Москва)

Малько О.В. - доктор юридичних наук наук, професор, заслужений діяч науки Російської Федерації (Російська Федерація, Саратов)

Хоміч В. М. - доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист Республіки Білорусь (Республіка Білорусь, Мінск)