Про журнал

 

 

Представляємо до Вашої уваги рецензуємий міжнародний науковий журнал «Влада. Людина. Закон.», який базується на інтелектуальному потенціалу вчених різних країн світу.

Він розпочав свою діяльність з грудня 2001 року, як регіональний науково-публіцистичний, а пізніше він становиться всеукраїнським науково-практичним. З червня 2008 року його статус змінився на міжнародний, що дозволило не тільки розширити круг освітлюваних питань, а також збільшити кількість читачів.

Журнал видається чотири рази на рік та має постійні рубрики: «Правові новини», «Права людини», «Наукова думка» «Акти судової влади», та інші. З №6, 2008 введена нова рубрика «Особистості у науці» яка буде висвітлювати життєві та творчі шляхи ведучих вчених. Матеріали та статті публікуються на українській, російській та англійській мові.

Наукові напрями журналу:

• Питання теорії та історії держави і права, історії політичних і правових вчень, філософії права.

• Проблеми теорії і практики застосування норм кримінального права, кримінально-виконавчого права, кримінального процесу.

• Питання про розробку концепцій і доктрин кримінології.

• Розвиток криміналістики, судових експертиз, судової медицини.

• Проблеми конституційного права.

• Теорія і практика застосування норм цивільного права, цивільного процесу, сімейного права, господарського права і процесу, трудового права, земельного права, екологічного права.

• Застосування норм міжнародного права.

• Проблеми адміністративного права і процесу.

• Теоретичні положення і практика застосування норм інших галузей права.

• Питання теорії і історії державного управління, розвиток механізмів державного управління.

• Розвиток державної служби.

• Проблеми розвитку місцевого самоврядування.

• Питання теорії та історії політичної науки.

• Розвиток політичних інститутів, процесів, культури й ідеології.

• Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку.

• Питання теорії та історії соціології, методології і методів соціологічних досліджень.

• Проблеми загальної, соціальної, політичної й юридичної психології.

• Питання діалектики і методології пізнання, філософії науки та освіти.

 

Редакційна колегія сподівається, що представлений Вашій увазі журнал стане надійним другом та помічником на нелегкому і відповідальному шляху наукової діяльності.

Засновник: Громадська організація «Асоціація випускників юридичного факультету Запорізького державного університету».

Адреса редакції: 69097, Україна, м. Запоріжжя, вул. Запорізького козацтва, 17/43.

т. (061) 277-03-94.

e-mail: editor@vlz.in.ua

site: www.vlz.in.ua

Журнал зареєстрований Міністерством юстиції України - свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації №14184-3155 ПР Серія КВ от 11.06.2008 р.